logo

تخلیه و بارگیری

خانه » تخلیه و بارگیری

سیستم های تخلیه‌ و بارگیری از مهمترین عواملی‌اند که در تعیین ظرفیت شبکه‌ ریلی و سرعت چرخه‌ بازرگانی قطارها مؤثرند. درکشورهایی با راه‌ آهن‌ های پیشرفته، مدیران با فراهم آوردن تمهیدات کافی و مستمر، سعی در کاهش زمان این فرایند از کل چرخه‌ حمل و نقل دارند. متأسفانه در ایران توجه چندانی به این سیستم بسیار حساس نمی شود. چنین رویکردی موجب می‌گردد فقط برای فرایند تخلیه و بارگیری مدت زمان های طولانی صرف شود که گاهی معطلی بابت آن، از کل مدت حمل از مبدأ تا مقصد هم بیشتر می‌گردد.

با خشم عادلانه نکوهش کنید و از مردان فریب خورده متنفر باشید و تضعیف شده توسط جذابیت لحظه لذت چنان کور میل که آنها نمی توانند درد و مشکل را پیش بینی کنند.